הוספת חבילה


שם בערבית
שם בעברית
חברה
נפח גלישה
שיחות
הודעות
קוד חבילה
מחיר עלות
תאריך ניתוק
סטטוס
שולם מראש
משווקים חסומים


משווקים

הערות בערבית
הערות בעברית